Ahad, 4 Julai 2010

RM 2 BILLION UNTUK NAIK TARAF JALAN RAYA

Sarawak telah diperuntukkan sebanyak RM2 bilion di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) untuk pelaksanaan projek menaik taraf jalan raya. Menteri Pembangunan Infras­truktur dan Perhubungan Dato Sri Michael Manyin Jawong berkata kesemua projek di bawah NKRA itu mesti disiapkan menjelang 2012. Jabatan Kerja Raya (JKR) akan melaksanakan sebanyak 133 projek dan selebihnya iaitu sebanyak 30 projek akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran (DID). Kerajaan Negeri Sarawak telah diarahkan untuk mempercepatkan semua projek ini agar ia dapat disiapkan pada 2012.
Sehubungan itu, di setiap bahagian di negeri ini akan ada satu atau dua projek, ia bergantung kepada keadaan sesuatu bahagian. Menaik taraf jalan ini adalah bergantung kepada keadaan ses­uatu kawasan, ada yang dari segi jaraknya pendek tetapi jumlah kosnya banyak dan sebaliknya. Projek menaik taraf jalan raya di negeri ini turut diperuntukkan sebanyak RM1 bilion di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi yang harus disiapkan sepenuhnya pada tahun ini.

Tiada ulasan: